SKD i RCP - Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy

fotka1.jpg
Systemy kontroli dostępu mają za zadanie wymusić obieg osób na danym obszarze w sposób zgodny z naszym oczekiwaniem, z możliwością wydzielenia stref, do których dostęp będą miały tylko osoby upoważnione. Dają możliwość monitorowania, kto i jak długo przebywał w danym obszarze. Systemy kontroli dostępu doskonale sprawdzają się również na bramach wjazdowych, wejściach, przejściach itp.

 skd3a.jpg


Kontrola czasu pracy to rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy. System zbiera dane o wejściach i wyjściach pracowników, a programy płacowe poddają je obróbce, co w sposób znaczący ułatwiają zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie.

W skład RCP wchodzi również System Kontroli Wartowników. Pozwala on na lepszą kontrolę pracy służb chroniących dany obiekt.

 skd2a.jpg


Każdy z systemów może być niezależną aplikacja spełniająca zadania wynikające z jego specyfiki. Możliwe jest również zespolenie wszystkiego w jeden system zarządzania.

realizacja strony internetowe Studio Fabryka