SSP - System Sygnalizacji Pożaru, Oddymianie

polon_a.jpg

Systemy sygnalizacji pożaru są skuteczną formą szybkiego powiadamiania o zagrożeniu pożarowym. Precyzja i szybkość reakcji systemu na zdarzenie znacząco obniża ryzyko dla ludzi przebywających w danym obszarze oraz zmniejsza straty materialne. Podzespoły, takie jak: czujki dymu, czujki temperatury, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory -  najwyższej jakości, renomowanych firm gwarantują bezawaryjną pracę.

 


klapy.jpgSystem oddymiania jest realizowany za pomocą czujek, klap dymowych i centrali sterującej. Ma on za zadanie w razie wystąpienia zadymienia umożliwić automatycznie uchylenie klap celem odprowadzenia dymu i substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia na zewnątrz. System taki może zostać powiązany z SSP i SSWiN.

realizacja strony internetowe Studio Fabryka