SSWiN - System Sygnalizacji Włamania i Napadu

manipulator_a.jpg

Profesjonalne systemy zabezpieczeń budynków i mienia, czy inaczej systemy sygnalizacji włamania polegają na układzie czujek wykrywających ruch w obszarach ich działania. W przypadku naruszenia strefy, czujki przekazują informację do centrali alarmowej, która zinterpretuje sygnał i w zależności jak została zaprogramowana, zasygnalizuje alarm (w postaci sygnalizatorów optyczno-akustycznych), przekaże sygnał powiadamiający itp. Sygnał taki przekazywany może być za pomocą SMS, połaczenia głosowego z odpowiednim soa_a.jpgkomunikatem, zakodowaną informacją do Stacji Monitorowania Alarmów (a ta w przypadku odebrania sygnału, powiadamia o zaistniałym zdażeniu służby ochrony) lub do właściciela czy osób upoważnionych.

realizacja strony internetowe Studio Fabryka